Ordensregler

Herunder findes ordensreglerne (eller husordenen) for vores ejendom. Dette er fælles vedtagne regler, som alle beboere, ejere som lejere, skal rette ind efter.

Særligt for lejere: Ens lejekontrakt kan godt indeholde skrappere krav end ejerforeningens husorden. Det er ganske normalt, og lejekontraktens skrappere krav skal så overholdes. Hvis lejekontrakten eksempelvis forbyder husdyr, så skal det overholdes af lejer, selvom ejerforeningens husorden tillader husdyr. Overtrædelse af en lejekontrakts skrappere krav er et forhold mellem lejer og ejer, som ejerforeningen ikke blander sig i. Skulle lejekontrakten fejlagtigt indeholde lempeligere regler end husordenen foreskriver, så er det altid ejerforeningens husorden som gælder.

Overtrædelse af ejerforeningens husordenen kan og vil i grove og gentagne tilfælde medføre, at ejerforeningen med hjemmel i lovgivningen anmoder ejeren om at fraflytte lejligheden. Er der tale om en lejer, vil ejer/udlejer blive anmodet om at opsige lejemålet.

Så vidt er det endnu aldrig kommet, og så længe vi alle udviser hensyn og en smule tålmodighed overfor vore naboer, så kommer det forhåbentlig heller aldrig dertil.