HUSFRED

Med 81 lejligheder beliggende tæt opad hinanden, er det af største vigtighed, at hver enkelt beboer udviser hensyn og almindelig god opførsel.

  • Der må ikke spilles musik/tv så højt, at det er til gene for andre beboere. Og slet ikke for åbne døre og vinduer.
  • Ved fester eller større ombygninger/renoveringer, hvor man må antage, at støjen bliver til gene for andre, skal naboerne adviseres i god tid. Evt. med et opslag i opgangen.
  • Støjende værktøj, som f.eks. boremaskiner, må kun benyttes:
    • mandag - fredag kl. 8-19.
    • lørdag, søndag og helligdage kl. 11-17.