HAVEREGLER

Brugsretten

Det er grundejerforeningen Vejlbyparken som ejer al jorden udenfor vores ejendoms sokkel. Dog har stuelejlighederne en brugsret på grundarealet udenfor lejligheden som afgrænses af hæk og eventuel låge.

Så brugsretten omfatter både haven og hækken som omkranser haven.

Brugsretten fornyes hvert femte år, hvilket er noget ejerforeningen sørger for sker. Ejer af stuelejlighed skal altså ikke foretage sig noget i den henseende.

Brugsretten til havearealet kan godt opsiges. I så tilfælde vil hæk og have blive ryddet, og arealet gjort offentligt tilgængeligt.

Vedligeholdelsespligten

Med brugsretten følger en vedligeholdelsespligt.

Det betyder rent praktisk, at brugsretsindehaver (ejeren af stuelejligheden) skal overholde følgende regler:

HAVEN:

 • Der må ikke tilplantes køkkenhave.
 • Haven skal fremstå pæn og velholdt. Dvs. er der græs, skal det slåes. Er der fliser skal de holdes pæne osv.
 • En havelåge skal være af træ i farverne natur, hvid eller grå. Højden må ikke overstige 150 cm.
 • En havelåge skal selvfølgelig også fremstå pæn og velholdt.

HÆKKEN:

 • Som brugsretsindehaver har man pligt til at vedligeholde hækken, også arealet under hækken.
 • Hækken skal holdes fri for utøj, vildskud, ukrudt osv.
 • Grundejerforeningen klipper den del af hækken som støder ud mod sti og indgange til ejendommen og klipper hækken i toppen, så langt ind som maskineriet rækker.
 • Indersiden og det af toppen som grundejerforeningen ikke klipper, skal som udgangspunkt klippes af brugsretsindehaveren. MEN det er tidligere besluttet, at ejerforeningen sørger for dette, så haverne bliver klippet ensartet og på samme tid.

GENERELT:

 • Man skal selvfølgelig udvise hensyn når man griller. Specielt optændingen kan fremkalde store mængder ildelugtende os. Så tænd evt. op i den ende af haven, som er længst væk fra ejendommen.
 • Der er generelt vide rammer for hvad må gøre med sin have (lægge fliser, terasse osv). Bare det bliver gjort pænt og ordentligt.
 • Overholdes vedligeholdelsespligten ikke, kan og vil grundejerforeningen få skik på haven for brugsretsindehavers regning.