Affald

Et lille opråb

Et af de tilbagevendende problemer i vores ejerforening er affald, og måden hvorpå nogle beboere skaffer sig af med dette. Dette på trods af, at der efterhånden er alle muligheder for at komme af med det på fornuftig vis.

Især ved udflytninger ses det ofte, at afskedsaluten fra fraflyttere er udsmidning af fx. affald og møbler på en meget respektløs måde overfor de andre beboere og området generelt.

Benyt derfor venligst de nedenfor beskrevne muligheder som ejerforeningen betaler for og stiller til rådighed.

På forhånd tak.

Affaldstyper

NEDGRAVEDE CONTAINERE:

Der er fem nedgravede molokker til affaldssortering. Følg anvisninger fra Kredsløb.

---> Der må ikke stilles ting ved siden af molokkerne! Intet! <---

 

SORTERINGSSPANDE I KÆLDEREN VED VASKERIET:

  • Batterier - Dog ikke bilbatterier og lign.
  • Pærer - Alle typer pærer, undtagen alm. gammeldags glødepærer, som skal i restaffald.
  • Spraydåser og husholdningskemikalier
  • Malingrester - Stilles på gulvet.

 

SORTERINGSSTATION PÅ P-PLADS BAG BLOK A (MOD SKEJBYVEJ):

  • Stort pap - har man store papkasser som er besværlige at skære op og til, som f.eks. emballagen fra et tv eller cykel, så kan det kommes i containeren ved sorteringsstationen. Husk stadigvæk at presse sammen og fjerne plasticposer of flamingo, som kan kommes i containeren til småt brændbart.
  • Elektronik
  • Jern og Metal
  • Stort og småt brændbart - såsom madrasser, møbler, dyner og flamingo.
  • Storskrald - såsom vaskemaskine, køleskab mm. kan stilles pænt ved siden af containerne. Det må ikke stå i vejen for tømning.

Storskrald

Storskraldsordningen hvor der blev afhentet storskrald fast hver 14. dag er stoppet pr. 9/11/2016.

Benyt sorteringsstation og de andre muligheder som er til rådighed.

Sorteringsstation

Genbrugsstation

NÆRMESTE GENBRUGSSTATION:

Lystrupvej 190 , Lystrup