Kørsel på stierne

  • Al kørsel med motorkøretøjer på stien/brandvejen foran blokken skal ske med største forsigtighed og kun i forbindelse med kortvarig af- og pålæsning.
  • Det er ikke tilladt at bruge græsplænen som vendeplads.