HUSDYR

  • Det er tilladt at holde husdyr, men de må ikke være til gene for øvrige beboere – hverken ude eller inde.
  • Det betyder, at hvis en hund står og gøer vedvarende eller har en truende adfærd, kan ejeren pålægges at skille sig af med den.
  • Hundeejere der lufter hund skal medbringe poser til dyrets efterladenskaber. Derefter skal den brugte pose i en affaldscontainer.
  • Hunde skal føres i snor.
  • Det er ikke tilladt at medtage dyr i kælderen – heller ikke selv om man blot vil gå igennem.

BEMÆRK: Er man lejer og ens lejekontrakt foreskriver, at der ikke må holdes husdyr i lejligheden, så er det altid lejekontrakten som er gældende.