Rygning

Ifølge dansk lovgivning er det ikke tilladt at ryge på indendørs fællesarealer. Dvs. ingen rygning i opgangene og i kælderen.

  • Vis hensyn. Især hvis man har overboere, da tobaksrøg ofte siver op i overboens lejlighed. Irriterende hvis man er ikke-ryger.
  • Ryger man, henstiller vi venligst til, at man lufter godt ud i sin lejlighed, så der bliver mindst muligt røglugt i opgangene og de tilstødende lejligheder.
  • Ryger man på altanen eller puds-altanen, så husk at benytte et askebæger el.lign. til aske og skodder. Bestyrelsen har desværre flere erfaringer med beboere som klager over "fremmede" cigaretskod i deres haver og på altaner. Nogle har endda fået ødelagt ting i deres have fordi skodder er brændt igennem f.eks. stof. Så vis hensyn.