Vedligeholdelse

Udendørs vedligeholdelse

  • Grundejerforeningen har ansvaret for vedligeholdelsen af udenomsarealerne og de sørger bl.a. for snerydning, grusning, hæk- og græsklipning samt lugning af ukrudt, beskæring og udskiftning af pærer i udelamper m.v.
  • Den udvendige vedligeholdelse af ejendommens mur- og træværk, døre og vinduer, som finder sted ca. hvert 4-5 år, er imidlertid en opgave, som ejerforeningen står for.

Indvendig vedligeholdelse af lejlighederne

  • Når man bor i en ejerbolig, er den indvendige vedligeholdelse den enkeltes eget ansvar.
  • Hvis der er en vandhane der drypper, så er det lejlighedens ejers ansvar. Ejerforeningen har ingen vicevært/varmemester tilknyttet til at hjælpe med sådanne ting, men bestyrelsen skal gerne være behjælpelig med at henvise til en god håndværker.
  • Hvis du har lejet lejligheden af en ekstern ejer, er det denne ejer, der skal sørge for, at boligen bliver vedligeholdt (medmindre andet er aftalt imellem de to parter), og at evt. reparationer sker på betryggende vis.
  • Kun såfremt der opstår skader på selve bygningen, skal ejerforeningen/bestyrelsen inddrages.

Vigtigt

HUSK AT ALLE STØRRE REPARATIONER SKAL FORETAGES AF AUTORISEREDE HÅNDVÆRKERE!