Vand og Varme

Generelt

Blokkens vand- og varmesystem starter og slutter i kælderen. Det er her "kontrolrummet" befinder sig, og hvor justeringer vedrørende temperaturer, tryk osv. foretages. Dette rum er kun tilgængeligt for ejerforeningens bestyrelsesmedlemmer, samt fagfolk.

Ansvar og vedligehold

Ansvarsmæssigt er det ejerforeningen der står for vedligehold af de rør som fører vandet og varmen frem og tilbage til/fra den enkelte lejlighed. Dvs. de lodrette rør som løber i installationsvæggen, f.eks. placeret bag spejlet i badeværelset.

Den enkelte ejer har ansvar for vedligehold af de rør og installationer der vedrører vand og varme i lejligheden fra installationsvæggen frem til f.eks. radiator eller vandhane. I praksis betyder det, at ejer skal sørge for vedligehold af radiatorer, radiatorventiler, termostater, hanebatterier, afløb osv.

Bemærk dog at ejerforeningens forsikring dækker brud, revner osv. på rør i lejlighederne.

VVS-arbejde i lejligheder

Har du behov for at lukke for vand og/eller varme, så husk at varsko opgangen i god tid og foretag arbejdet på et tidspunkt hvor det generer de andre beboere så lidt som muligt.

Har der været tappet vand af varmesystemet fx ifm. udskiftning af radiator el. lign., så giv besked til bestyrelsen ved endt arbejde, så vi kan efterfylde vand på anlægget.

Tip

Hvis radiatoren ikke bliver varm, så prøv følgende:

  • Tjek at der ikke er luft i radiatoren ved at lufte den ud.
  • Motionér termostaten, dvs. drej til begge yderpositioner nogle gange.
  • Tag termostaten af (kræver som regel man løsner en skrue, mens andre kan klikkes af). Man kan nu se ventilstiften og trykke på den for at se om den fungerer korrekt. Ventilstiften skal virke fjedrende således, at når man trykker ind på den (lukker for varmen), så springer den selv ud igen (åbner for varmen). Fjedrer den ikke, men bliver i samme position, så er den defekt og pakdåsen skal skiftes.
  • Skift pakdåsen. En simpel operation som tager få minutter og der findes gode danske videoer på Youtube hvor man kan se hvordan. Pakdåsen kan købes i byggemarkeder eller online.

Gulvvarme på badeværelset

Når vinteren går på hæld og temperaturen stiger udenfor, så gearer varmesystemet ligeledes ned. Dvs. der bliver ikke pumpet varme rundt i ejendommen i samme grad. Det mærker man ofte først på badeværelset hvor gulvvarmen mindskes/forsvinder.

Det betyder også, at om sommeren, hvor der slet ikke er varme på systemet, så er der heller ikke mulighed for gulvvarme. Det er ikke en defekt, men måden varmesystemet og automatikken er skruet sammen på.

Vandtemperatur

Temperaturer i både vand og varmesystemet indstilles efter de anvisninger som fagfolk giver.

Eksempelvis er vores varmtvandssystem med varmeveksler indstillet til at sende vand videre med en temperatur på 50-55 grader celsius. Lavere end dette giver risiko for dannelse af bakterier. Højere giver øget dannelse af kalk i rørene.

Betyder det at vandet har denne temperatur ved vandhanen? Nej, selvom cirkulationsventiler mm. sørger for der altid er en høj vandtemperatur på trods af vandet ikke flyder i hanerne (især i nattetimerne), så kan det være meget svært at ramme en ligeså høj temperatur i enderne af blokken. Som regel vil det kunne mærkes ved, at vandet måske skal løbe lidt længere tid før det bliver varmt, end i de lejligheder der ligger først for (dvs. midt i blokken hvor fyrrummet er placeret.)

Bemærk iøvrigt, at det varme vand i vandhanen laves vha. fjernvarmevand og varmeveksler. Det betyder, at er der afbrydelser i fjernvarmen fra Kredsløbs (tidl. AffaldVarme Aarhus) side, så ryger det varme brugsvand sig også en tur. Så mangler man varmt vand i lejligheden, så tjek Kredsløbs hjemmeside inden man skriver til bestyrelsen, for at se, om det er fjernvarmeafbrydelser, som er skyld i manglen.

Det kan ikke anbefales nok, at tilmelde sig sms-service hos Kredsløb. Det gøres på deres hjemmeside. Dermed man får automatisk besked om afbrydelser, akutte som planlagte, på fjernvarmen.