Vand og Varme

Generelt

Blokkens vand- og varmesystem starter og slutter i kælderen. Det er her "kontrolrummet" befinder sig, og hvor justeringer vedrørende temperaturer, tryk osv. foretages. Dette rum er kun tilgængeligt for ejerforeningens bestyrelsesmedlemmer, samt fagfolk.

Ansvarsmæssigt er det ejerforeningen der står for vedligehold af de rør som fører vandet og varmen frem og tilbage til/fra den enkelte lejlighed. Dvs. de lodrette rør som løber i installationsvæggen, f.eks. placeret bag spejlet i badeværelset.

Den enkelte ejer har derfor ansvar for vedligehold af de rør og installationer der vedrører vand og varme i lejligheden fra installationsvæggen frem til f.eks. radiator eller vandhane. I praksis betyder det at ejer skal sørge for vedligehold af radiatorer, radiatorventiler, termostater, hanebatterier, afløb osv.

Bemærk dog at ejerforeningens forsikring dækker brud, revner osv. på rør i lejlighederne.

Vandtemperatur

Temperaturer i både vand og varmesystemet indstilles efter de anvisninger som fagfolk giver.

Eksempelvis er vores varmtvandssystem med varmeveksler indstillet til at sende vand videre med en temperatur på 48-50 grader celsius. Lavere end dette giver risiko for dannelse af bakterier. Højere giver øget dannelse af kalk i rørene.

Betyder det at vandet har denne temperatur ved vandhanen? Nej, selvom cirkulationsventiler mm. sørger for der altid er en høj vandtemperatur på trods af vandet ikke flyder i hanerne (især i nattetimerne), så kan det være meget svært at ramme en ligeså høj temperatur i enderne af blokken. Som regel vil det kunne mærkes ved, at vandet måske skal løbe lidt længere tid før det bliver varmt, end i de lejligheder der ligger først for.

Bemærk iøvrigt, at det varme vand i vandhanen laves vha. fjernvarmevand og varmeveksler. Det betyder, at er der afbrydelser i fjernvarmen fra AffaldVarme Aarhus side, så ryger det varme brugsvand sig også en tur. Så mangler man varmt vand i lejligheden, så tjek AffaldVarmes hjemmeside først, for at se om det er dem som er skyld i manglen. Den kan bestyrelsen ikke afhjælpe.

Varmetemperatur

Blokken er tilknyttet fjernvarmen som leveres af AffaldVarme Aarhus. Vi får meget varmt vand ind (nogen gange omkring 100 grader) som via varmeveksler afgiver varme til vores interne varmesystem, som pumper det ud i blokkens rør, for til sidst at ende i lejlighedernes radiatorer.

Hele blokkens varmesystem er automatisk (næsten), og lever selvfølgelig op til den gældende lovgivning omkring energimærkning.

Bestyrelsen holder dagligt øje med systemet, da der ofte skal foretages lidt småjusteringer.