Vandskader

Vandskader - forebyggelse

  • Ingen af lejlighederne er født med vådrumssikring, da det ikke var et krav i midtfirserne, da ejendommen blev bygget. Det betyder, at får vand i fx badeværelset lov at trænge ned, så får underboen det i hovedet praktisk taget hver gang.
  • Vandet kan trænge ned hvis fx fugerne i gulvet er dårlige, eller der er manglende vedligehold af vandlås og afløbsrør i lejligheden.
  • Det er meget vigtigt at man regelmæssigt får spulet afløbsrøret fra brusekabinen til afløbet under håndvasken, godt igennem. Grunden er, at der ellers kan komme til at stå vand i brusekabinen, som derved meget nemmere trænger gennem fuger og ned gennem betondækket til underboen. I vaskeriet hænger der vejledninger man kan tage med. Og nederst her på siden er selvsamme vejledning som pdf.
  • Ligeså vigtigt er regelmæssig rensning af vandlåsen i afløbet under håndvasken (badeværelset). Har man ikke allerede fået skiftet vandlåsen til en moderne vedligeholdelsesfri type, så bør man få det gjort. Bestyrelsen vil meget gerne være behjælpelig ifm. udskiftning.

Vandskade i lejligheden

  • Ser man eksempelvis vand i loftet på sit badeværelse, så tag kontakt til overboen, så vedkommende er klar over problemet og der kan fejlsøges. Få en dialog i gang. Bestyrelsen har erfaring i disse sager, men det er vigtigt at påpege, at hovedansvaret for fejlsøgning er de enkelte lejligheders. Bor man til leje, så kontakt udlejer. Er årsagen ikke åbenlys, som fx dårlige fuger i brusekabinen, så rekvirér VVS til at fejlsøge.
  • Er der mistanke om en decideret rørskade, så tag kontakt til bestyrelsen idet forsikringen så skal indover.
  • Kommer der store mængder vand, så kontakt straks et bestyrelsesmedlem. Det kan være nødvendigt at lukke for vandet.

Vandskade på fællesarealerne

  • Hvis man opdager en vandskade, eller bare at der drypper vand i f.eks. kælderen. Så kontakt et bestyrelsesmedlem eller skriv på bestyrelsesmailen.