Ind-/udflytning af lejlighed

Til eksterne ejere

Hvis man udlejer sin lejlighed, og det gælder alle former for udlejning, altså også forældrekøb, så skal formanden informeres og lejekontrakt tilsendes til samme (gerne på bestyrelsesmailen).

Den til enhver tid siddende formands adresse fremgår af opslag i blokken, samt her på hjemmesiden.

Det betyder også at hvis der skiftes lejere, så skal bestyrelsen/formanden informeres. Pt. er mere end 50 ud af 81 lejligheder i ejerforeningen udlejet, så hvis bestyrelsen skal have den mindste chance for at have styr på hvem som bebor blokken, er det af største vigtighed at bestyrelsen holdes informeret og opdateret.

Der henvises til normalvedtægten for ejerlejlighedsforeninger §16.

Når du flytter ind

 • Når du flytter ind bedes du hurtigst muligt kontakte bestyrelsen.
  • for at få et navneskilt til dør, postkasse og tavle i opgang.
  • for at vi kan få dig oprettet med tlf. nr. og mail adresse i vores beboerliste.

 

 • Bliv venligst fortrolig med vores ordensregler.

Når du fraflytter lejligheden

Ved flytning bedes følgende oplyst til bestyrelsen af hensyn til betaling af fællesudgifter og udskiftning af navneskilt:

 • Dato for ejerskifte.
 • Ny adresse/tlf. på fraflytter.
 • Navn på den nye beboer.
 • Husk at aflevere kældernøgle til den nye beboer.
 • Er der købt ekstranøgler til kælder, så aflevér dem tilbage til bestyrelsen og få depositummet retur.

For aflæsning af varme ifm. flytning kontaktes: Brunata A/S, Lykkeholms Allé 100, 8260 Viby J, tlf. 8611 7988. 

For aflæsning af el kontaktes NRGi, Dusager 22, 8200 Århus N, tlf. 7011 4500.