Forsikring

  • I ejerforeningens navn er der tegnet en forsikring, der bl.a. omfatter bygningen og bygningsdele med faste installationer og en brandforsikring.
  • Det er beboernes eget ansvar at sørge for personlig forsikringsdækning, som f.eks. ansvarsforsikring, indboforsikring, forsikring for øvrigt løsøre og glas- og kummeforsikring.
  • Se evt. hele forsikringspolicen under punktet ”Ejendomsmæglere”.