Fællesudgifter

Fællesudgifter afregnes efter lejlighedens fordelingstal og opkræves kvartalsvis sammen med acontobeløb til eget forbrug af varme og et beløb til trapperengøring.

 • Hvis der indbetales for sent pålægges et gebyr på 100 kr.
 • Der bliver foretaget èn årlig varmeaflæsning (ultimo marts), hvor varmeaflæseren skal have adgang til lejligheden.
 • Der opsættes sedler i opgangene nogle dage inden aflæsningen, så man kan se tidspunktet for aflæsning. Har man ikke mulighed for at være hjemme på det givne tidspunkt, kan man evt. lave en aftale med naboen og aflevere en nøgle der.
 • Hvis dette ikke er muligt, må man selv lave en individuel aftale med varmeaflæseren fra Brunata.

Fællesudgifter - hvad dækker de?

 • Udvendig/indvendig vedligeholdelse af fællesarealer.
 • Bidrag til Grundejerforeningen.
 • Fælles forbrug af el og vand.
 • Renovation.
 • Forsikring.
 • Grundfond (opsparing til vedligehold eller forbedringer)
 • Administration