Fællesarealer

  • Rengøring af trappeopgange og kælderarealer varetages af servicefirmaet BioClean ApS. De udfører også diverse småopgaver ifm. vedligehold.
  • Fællesarealer (kælder og opgange) og vaskeri bliver rengjort en gang ugentligt.

Farvekoder

Panelfarve: S-1000-N (brugt til paneler, balustre og gerigter)

Vægfarve: S-500-N med sorte 'ding-dong'-flager i lakken