Renovering af opgangene

15. maj - Samtlige opgange er nu færdigrenoverede.

Farvekoder: Panelfarve: S 1000-N. Vægmaling: S 500-N

Mandag d. 24. oktober startede opgangsrenoveringen, og som besluttet ved lodtrækning på generalforsamlingen, så startes der med opgang 40. Derefter videre til 42, 44, 46, 32, 34 og der afsluttes med opgang 38 omkring april 2017.

Arbejdet forventes at tage 2-3 uger pr. opgang.

Arbejdet består af tre dele:

  • Malerarbejde med lyse farver på vægge, dørkarme, døre i mellemgange og ved indgangspartier samt gelænder.
  • Udskiftning af lamper til moderne sensorstyrede og strømbesparende LED-armaturer. I opgangene fungerer den nye belysning på den måde, at når der registreres bevægelse, så tændes der selvfølgelig for lyset på den etage man er på, men samtidig også for atagen over og under. Dette bevirker at man altid træder ind i et oplyst område. Blok A-Vest har kørt med typen i et par år og de er meget tilfredse. Mange store boligforeninger skifter efterhånden også til typen, da den er meget strømbesparende, men samtidig giver en tryg belysning. Samtlige lamper i opgangene skiftes, men derudover også de udendørs "nummer"-lamper, lamper ved udendørs nedgange til kælder samt fire lamper på toiletter i kælderlokaler.
  • Nye tæpper af samme type som nu, men i mørkegrå. Kokosmåtter ved indgangsdøre forventes også skiftet, men er ikke afgjort endnu.

Hver beboer bliver adviseret nærmere med gule sedler på dørene omkring arbejdet, og fremadrettet bliver de enkelte opgange adviseret efterhånden som arbejdet skrider frem.

Bemærk

De tre delarbejder: Maling, tæppelægning og udskiftning af lamper foregår ikke nødvendigvis fortløbende. Der kan forekomme nogen ventetid fra eksempelvis maler er færdig og til de nye tæpper bliver lagt på. Det ser måske ikke så pænt ud, men er en del af aftalen med håndværkerne.

Håndværkere

Selve arbejdet udføres af:

  • Maler Jørn Rasmussen. Han har været ejerforeningens husmaler gennem flere år til vores store tilfredshed.
  • Elektrikerfirmaet VS AUTOMATIC står for nedtagning af gamle lamper og opsætning af nye.
  • Kvorning Tæppehus står for tæppelægningen. De har været benyttet med stor tilfredshed ved blok C's opgangsrenovering i 2014.