Emhætter

  • Der må ikke opsættes emhætte med egen motor, da udsugningen kun er beregnet til fælles ènvejsudsugning. En emhætte med motor vil ødelægge flowet i den fælles udsugning, og risikoen for brandspredning øges betydeligt, hvis dette ikke overholdes.
  • I maj 2015 blev der installeret nye ventilationsmotorer og ny styring af disse. Det betyder at udsugningsstyrken automatisk justeres efter brug. Åbner flere lejligheder i en opgang for deres emhætter, f.eks. omkring aftensmadstid, så øger ventilationssystemet automatisk for styrken.